Categorie
portfolio

De Fine Magazine

De Fine magazine is gemaakt voor het lectoraat Financial Inclusion and New Entrepreneurship van De Haagse Hogeschool. Het lectoraat (FINE) wil met dit magazine kennis over nieuwe vormen van financiering en nieuwe – hybride – vormen van ondernemen, bijdragen aan een samenleving waar ondernemende mensen het verschil maken. Het onderwijs en onderzoek is gericht op studenten, docenten en de beroepspraktijk die meer willen weten en begrijpen van de rol van de ondernemende mens in de samenleving.