Categorie
portfolio

Jaarverslag 2021

Het verslagjaar 2021 stond, evenals vorig jaar, in het teken van het realiseren van onze ambitie zoals verwoord in ons instellingsplan ‘Wereldburgers in een lerende samenleving’.
 

JARGO design mocht, net als in 2020, het jaarverslag voor De Haagse weer opmaken. Hoewel het soms best saaie materie betreft is het ook een uitdaging om het toch weer tot een sprekend geheel te krijgen en dat binnen gestelde termijn.