Categorie
portfolio

VACO MVO+ Certificaat

De aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen neemt steeds meer toe. Leasemaatschappijen, fleetowners en gemeenten verlangen van bedrijven waarmee ze samenwerken steeds vaker dat zij aantoonbaar hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Om die reden is de reeds bestaande VACO Erkend-certificering van de leden van de sector Bandenservice uitgebreid met een MVO+ certificering.
 
JARGO design heeft voor VACO het logo ontwikkeld de daarbij horende certificaten.