Categorie
portfolio

RDW


De RDW is een publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen. De RDW beschikt over een grote expertise door jarenlange ervaring met de uitvoering van wettelijke en opgedragen taken. Taken op het gebied van toelating van voertuigen en onderdelen daarvan, toezicht en handhaving, informatieverstrekking, registratie en documentafgifte. Een van de taken is ook het informeren van de consument over het verbruik van alle voertuigen die in Nederland verkocht worden. In samenwerking met de automobielbranche verzameld het RDW alle relevante gegevens en slaan deze op in een database. Vanuit deze database maken wij van JARGO design het zgn. brandstofverbruiksboekje op. Dit gebeurt geheel automatisch, waarbij wij natuurlijk wel zorg dragen voor een leesbare overzichtelijke presentatie.